Наші спікери

Nader K. Francis, MBChB, FRCS, PhD

Колоректальний хірург-консультант, консультант із загальної хірургії, Бакалавр медицини та хірургії, Член Королівського хірургічного коледжу Великобританії, доктор наук, Професор-лектор університету м. Бат, Почесний старший лектор Брістольського університету, Голова Товариства ERAS у Великобританії

 

 
Лісний Іван Іванович

Д.мед.н., керівник н/д відділу АІТ Національного інституту раку

 

 

 

 
 Лукашенко Андрій Володимирович

Д.мед.н., заступник директора НІР з організаційно-розпорядчої роботи, завідувач відділенням малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіології  Національного інституту раку

 

 

 
Копчак Костянтин Володимирович

Д.мед.н., Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділення пухлин органів черевної порожнини Національного інституту раку

 

 

 
Шудрак Анатолій Анатолійович

Д.мед.н., заступник  головного лікаря з медичної частини Національного інституту раку

 

 

 

 

 
Дубров Сергій Олександрович
Д.мед.н., професор кафедри анетезіології та ІТ НМУ ім. О.О. Богомольця,
Президент Асоціації анестезіологів України

 

 

 

 

 
Черній Володимир Ілліч
Член-корреспондент Національної академії медичних наук  Украины, д.мед.н., професор, головний науковий  співробітник НПЦПКМ ДУС

 

 

 

 

 
Кобеляцький Юрій Юрійович
Д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
ДМА

 

 

 

 

 
Кучин Юрій Леонідович
Д.мед.н., професор кафедри хірургії, анестезіології та ІТ
НМУ ім. О.О. Богомольця

 

 

 

 

 
Строкань Андрій Миколайович, 
К.мед.н., зам. головного лікаря КЛ “Феофанія”,
доцент кафедри анестезіології та ІТ
НМАПО імені П.Л. Шупика

 

 

 

 
Воротинцев Сергій Іванович
К.мед.н., доцент кафедри хірургії та анестезіології ФПО ЗДМУ, Запоріжжя

 

 

 

 

 

 
Дмитрієв Дмитро Валерійович
к.мед.н., доцент кафедри хірургії з курсом анестезіології
ВНМУ, Вінниця