Програма

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

18 жовтня

08.30 – 10.00 Реєстрація учасників
10.00 – 10.10 Відкриття конференції. Привітання.

Колеснік О.О. Директор Національного інституту раку.

 

  Засідання 1. Модератори: Копчак К.В., Лукашенко А.В.
10.10 – 10.30 Стратегія ERAS – сучасна тенденція в хірургії. (ERAS strategy is a modern tendency in surgery.)
Колеснік О.О. (Київ)
10.35 – 11.00 ERAS implementation and the UK experience. Nader Francis (Великобританія), (UK) 
11.10 – 11.30 Імплементація протоколів ERAS.

Українські реалії. З чого потрібно починати і скільки це  коштує. (Implementation of ERAS protocols. Ukrainian realities. What is necessary to start and how much it is worth.)

Шудрак А.А. (Київ)

11.30 – 11. 50 Регіонарна аналгезія в програмі ERAS. (Regional analgesia in ERAS.)
Кобеляцький Ю.Ю(Дніпро)
11:50 – 12:10 Кава брейк
12:10 – 12.35 ERAS implementation and the UK experience. Nader Francis (Великобританія), (UK) 
12.35 – 13.10 Проблемне питання: Передопераційне голодування і передопераційне навантаження вуглеводами (Preoperative fasting and preoperative carbohydrates load)
12:35-12:50 Погляд хірурга. Surgeon’s view Копецький В.І. (Київ)
12:50 -13:05 Погляд анестезіолога. Anesthesiologist’s  view Поленцов Ю.О. (Київ)
13:05-13:10 Дискусія. Discussion
13.10 – 13.30 Передопераційна підготовка кишечника. Погляд хірурга. Bowel preparation.  Стеценко О.П. (Київ)
13:30-14:25 Обід
14:25-15:25 Сателітний симпозіум компанії АспенФарма.

Модератори:  Кобеляцький Ю.Ю., Ковальов А.А., Лаврик А.С.
1. Основні переваги тромбопрофілактики в хірургії. (The main benefits of thromboprophylaxis in surgery) Лаврик А.С.
2. Профілактика венозних тромбозів як частина мультимодальної програми

протипухлинної анестезії. (Prophylaxis of venous thrombosis as part of multimodal anti-tumor anesthesia program.) Ковальов А.А.
3. Периферичні регіональні техніки в системі прискореної реабілітації. (Peripheral regional techniques in the system of accelerated rehabilitation)

Кобеляцький Ю.Ю.

  Засідання 2. Модератори: Шудрак А.А., Кондрацький Ю.М., Махмудов Д.Е.
15.30 – 15.45 Особливості ERAS в онкологічних хворих із супутнім  морбідним ожирінням. Роль анестезіолога в реалізації протоколу. (Features of ERAS in cancer patients with concomitant morbid obesity. The role of the anesthesiologist in the implementation of the protocol.)

Євсєєва В.А. (Київ)

15.50 – 16.15 ERAS outcomes: what to measure. Caroline Boulind (Великобританія), (UK) 
16.15 – 16.35 ERAS у хірургії печінки. (ERAS in liver surgery.)

Лукашенко А.В. (Київ)

16:35-16:55 ERAS при операціях на стравоході та шлунку. (ERAS for operations on the esophagus and stomach.)

Кондрацький Ю.М. (Київ)

16:55-17:15 Кава брейк
17.15 – 17.35 ERAS у колоректальній хірургії. (ERAS in colorectal surgery.)

Махмудов Д.Е. (Київ)

17.35 -17.55 ERAS і віддалена виживаність при раку.( ERAS and longterm cancer survival.)

Копчак К.В. (Київ)       

17.55 -18.15 Протокол ERAS у дітей. Як він працює.( ERAS protocol for children. How it works)

Дмитрієв Д.В. (Вінниця)

18.15-18.35 Проблемне питання: Премедикація в структурі програми ERAS
(Premedication in ERAS). Поленцов Ю.О. (Київ)
18.35-18.45 Підведення підсумків 1 дня конференції

Модератори: Шудрак А.А., Кондрацький Ю.М., Махмудов Д.Е.

  19:15 – 21:00 – Welcome reception
19 жовтня
  Засідання 3. Модератори: Дубров С.О., Кучин Ю.Л., Лісний І.І.
09.00 – 09.20 Мультимодальна аналгезія в програмі ERAS. (Multimodal analgesia in ERAS)
Лісний І.І. (Київ)
09.25 – 09.45 Інфузійна терапія в програмі ERAS. (Fluid Management in ERAS)
Дубров С.О. (Київ)
09.50 – 10.10 Профілактика тромбоемболічних ускладнень у програмі ERAS.
(Prophylaxis of venous thromboembolism in ERAS patients)
Кучин Ю.Л. (Київ)
10.15 – 10.35 Попередження інтраопераційної гіпотермії в протоколі ERAS.
(Preventing intraoperative hypothermia)
Строкань А.М. (Київ)
10.40 – 11.00 Кава-брейк
  Засідання 4. Модератори: Копчак К.В., Кобеляцький Ю.Ю., Черній В.І.
11.00 – 11.15 Рання мобілізація пацієнтів після хірургічних втручань у програмі ERAS. (Early mobilization of patients after surgical interventions in the ERAS program) Загоруйко Ф.П. (Київ)
11.15-11:30 Ранній початок харчування після операції в протоколі ERAS. (Early start of nutrition after surgery in the ERAS protocol.)
Лісний І.І. (Київ)
11.30 – 12.00 Проблемне питання: Чи завжди потрібна епідуральна анестезія? (Does epidural anesthesia always be needed?)
Pro – 15 хв  Воротинцев С.І. (Запоріжжя)
Con – 15 хв  Кобеляцький Ю.Ю. (Дніпро)
12:00-12:10 Дискусія.
12.10-12.50 Проблемне питання: Чи настільки безпечна лапароскопічна операція? (Is it safe laparoscopic surgery?)
Pro  20 хв Чи безпечна лапароскопічна операція? Так!

Черній В.І. (Київ)

Con  20 хв. Не така вже й безпечна лапароскопічна операція.

Кобеляцький Ю.Ю. (Дніпро)

12:50-13:00 Дискусія.
13:00-13:55 Обід
  Засідання 5. Модератори: Кондрацький Ю.М., Махмудов Д.Е.
14.00 – 14.20 Зв’язок протоколу ERAS і 30-денна післяопераційна смертність. (ERAS and 30-day mortality) Копчак К.В. (Київ)
14.25 – 14.45 Хірургічні підходи в онкоурології з позиції ERAS.( Surgical approaches oncourology position of ERAS.)

Стаховський О.Е. (Київ)

14.50 -15:05 Як попередити і лікувати післяопераційний парез кишечника? Чи застосуємо протокол ERAS? (How to prevent and treat postoperative paresis of intestines? Will we apply the ERAS protocol?)
Лісний І.І. (Київ)
15:05 -15:20 Кава-брейк
15.25- 15.55 Круглий стіл із експертом – 1 лінія
1 стіл: Опіоїди для післяопераційного знеболення в протоколі ERAS.( Opiates for postoperative analgesia in the ERAS protocol) Бєлка К.Ю.
2 стіл: Організація лікарні для імплементації протоколів ERAS. (Hospital organization for the implementation of ERAS protocols) Махмудов Д.Е.
3 стіл: Дренування черевної порожнини в протоколі ERAS. (Drainage of the abdominal cavity in the ERAS protocol) Копчак К.В.
4 стіл: Зонд у шлунку. Чи  завжди  він потрібен після операції в протоколі ERAS? (The probe in the stomach. Is it always needed after the operation in the ERAS protocol?)

                                      Іоффе О.Ю.

16.00– 16.30 Круглий стіл з експертом – 2 лінія
1 стіл: Опіоїди для післяопераційного знеболення в протоколі ERAS.( Opiates for postoperative analgesia in the ERAS protocol) Бєлка К.Ю.
2 стіл: Організація лікарні для імплементації протоколів ERAS. (Hospital organization for the implementation of ERAS protocols) Махмудов Д.Е.
3 стіл: Дренування черевної порожнини в протоколі ERAS. (Drainage of the abdominal cavity in the ERAS protocol) Копчак К.В.
4 стіл: Зонд у шлунку. Чи  завжди  він потрібен після операції в протоколі ERAS? (The probe in the stomach. Is it always needed after the operation in the ERAS protocol?)

                                      Іоффе О.Ю.

16:30 -16:45 Адаптація протоколу ERAS в хірургії надниркових залоз (Adaptation of the ERAS protocol in adrenal gland surgery). Кунатовський М.В., Товкан О.О., Тарасенко С.О. (Київ)
16.45 Підведення підсумків конференції. Резолюція. Закриття конференції.

Модератори: Кондрацький Ю.М., Лісний І.І., Махмудов Д.Е.