Головна сторінка

Вельмишановні колеги!

Маємо за честь запросити вас до участі в конференції, присвяченій програмі ERAS в онкохірургії, яка  відбудеться 18-19 жовтня 2018 року в Києві.

 Метою нашого заходу є плідна і жвава наукова дискусія з питань інноваційних підходів до проблеми пришвидшеного відновлення хворих після оперативних втручань.

Останні десятиліття стрімкого розвитку медицини позначені, з одного боку, суттєвим прогресом різних напрямів хірургії, удосконаленням існуючих і появою нових лікувальних підходів, а з іншого – зростанням кількості, тривалості  і складності оперативних втручань. Це спонукає до пошуку  шляхів мінімізації  травми і ранньої реабілітації пацієнтів, які після ефективного, якісного і безпечного лікування можуть швидко повернутися до звичного способу життя. Мультимодальні, пацієнт-орієнтовані,  програми «Fast track surgery» (FTS — хірургія швидкого відновлення) або «Enhanced Recovery After Surgery» (ERAS — пришвидшене виздоровлення після хірургії) якраз і відповідають таким вимогам. Ці концепції, що стосуються перед-, інтра- та післяопераційних періодів, змінили загальноприйняті принципи підготовки хворих до операції, висунули  нові вимоги до методів хірургічного лікування й анестезіологічного забезпечення. Такі комплексні програми спрямовані на максимальне обмеження фізичної травми, зумовленої хірургічним втручанням, боротьбу з післяопераційним болем і забезпечення виздоровлення без ускладнень у найкоротший термін госпіталізації. ERAS базується на патофізіологічних принципах і має на меті послаблення реакції організму на стрес від хірургічної травми і болю, пришвидшення терміну виздоровлення завдяки ранній активізації і ентеральному харчуванню, скорочення тривалості перебування хворого в стаціонарі, зменшення кількості післяопераційних ускладнень, сприяння швидкому відновленню якості життя,  а також мінімізацію фінансових витрат на лікування, що вкрай важливо і для пацієнтів, і для бюджету медичних установ.
Таким чином, концепція швидкого відновлення  пацієнта після хірургічних втручань постає як проблема міждисциплінарного характеру. Програма ERAS постійно вдосконалюється і набуває все більшого поширення в усьому світі. Відомо, що і в Україні в низці центрів проводяться хірургічні втручання, що відповідають протоколам ERAS. Однак, загалом таку концепцію ще треба адаптувати відповідно до можливостей вітчизняної медицини і впровадити у клінічну практику.

Маємо надію, що  наша конференція стане гарною нагодою для ознайомлення з програмою ERAS або  розширення знань про неї, а також оцінки можливостей  і перспектив впровадження цієї програми у ваших клініках.  Сподіваємося також, що це буде «відкритий майданчик» для конструктивної розмови науковців і лікарів-практиків.

Віримо, що  подія зміцнить традиції професійного співробітництва фахівців НІР та інших інституцій.

 

До зустрічі в  осінньому Києві!

 

Із шаною,

директор Національного інституту раку

д.м.н. Колеснік О.О.
Перелік питань для розгляду на конференції.

 • Програма ERAS у світовій медичній практиці: здобутки та можливості вдосконалення. Майбутнє ERAS.
 • Національна підтримка програми ERAS: проблеми адаптації до можливостей  української медицини.
 • ERAS і командний дух.
 • Вибір мінімально інвазивних методів хірургічного втручання (лапароскопічних та ендоскопічних методик операцій) – обов’язкова умова концепції ERAS.
 • Безопіоїдна/низькоопіоїдна анестезія при хірургічних втручаннях в онкопацієнтів.
 • Мультимодальна аналгезія та стратегія зменшення використання опіоїдів.
 • Епідуральна анестезія, регіонарні техніки.
 • Керування болем, інновації в лікуванні гострого післяопераційного болю
 • Інфузійна терапія в програмі ERAS.
 • Підготовка кишківника в колоректальній хірургії.
 • Хірургічні техніки, зонди, дренажі, катетери.
 • Прогресивні технології та малоінвазивна хірургія в концепції ERAS.
 • Періопераційна анемія.
 • Забезпечення температурного комфорту для пацієнтів в операційній. Наслідки гіпотермії.
 • Нутрітивна підтримка в програмі ERAS. Раннє післяопераційне годування і мобілізація.
 • Післяопераційний ілеус: патофізіологія, діагностика, профілактика та лікування.
 • Нові схеми тромбопрофілактики в концепції ERAS.
 • ERAS: тривалість перебування у стаціонарі, ризики ускладнень, смертність і виживання пацієнтів із раком.
 • Впровадження ERAS у різних напрямах хірургії (колоректальна хірургія, хірургія печінки і підшлункової залози, торакальна хірургія, урологія, гінекологія, ортопедія).